W dniu 22.01.2024 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymian instalacyjnych branży sanitarnej w budynkach znajdujących się w zasobach mieszkaniowych RSM „Praga”.

Zatwierdzone zostały oferty firm:

Wyniki przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymian instalacyjnych branży sanitarnej w budynkach RSM „Praga”
L.p. Osiedle/ Obiekt/ Zakres projektu Wybrany Oferent
1 „Poraje” – ul. Gębicka 4, przebudowa instalacji gazowej JAZ-PROJEKT Jadwiga Zambrzycka
2 „Kijowska” – ul. Białostocka 48, wymiana poziomów z.w. i c.w. INSTALATOR Sławomir Leśniewicz
3 „Kijowska” – ul. Białostocka 9, przebudowa instalacji gazowej INSTALATOR Sławomir Leśniewicz
4 „Kijowska” – ul. Białostocka 11, przebudowa instalacji gazowej GAZ MEDIA PROJEKT Sp. z o.o.
5 „Targówek” – ul. Junkiewicz 2, regulacja instalacji c.o. ZADANIE ANULOWANE
6 „Targówek” – ul. Prałatowska 8,  regulacja instalacji c.o. PROJEKT-TOUR
7 „Targówek” – ul. Kołowa 2,  wymiana pionów z.w. i c.w. PROJEKT-TOUR
8 „Targówek” – ul. Kołowa 2, wymiana pionów kanalizacji sanitarnej PROJEKT-TOUR
9 „Targówek” – ul. Smoleńska 82,  wymiana pionów z.w. i c.w. JAZ-PROJEKT Jadwiga Zambrzycka
10 „Targówek” – ul.Junkiewicz 8, wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej DROSAN Ewa Drozd
11 „Targówek” – ul. P. Skargi 63, przebudowa instalacji gazowej KPL TOMASZ SKUP
12 „Targówek” – ul. P. Olgierda 42, przebudowa instalacji gazowej GAZ MEDIA PROJEKT Sp. z o.o.
13 „Generalska” – ul. Mokra 23,wymiana poz/pion. kanalizacji sanit/deszcz. DROSAN Ewa Drozd
14 „Generalska” – ul. Kuflewska 4,wymiana poz/pion. kanalizacji sanit/deszcz. DROSAN Ewa Drozd
15 „Generalska” – ul. Mokra 33, przebudowa instalacji gazowej INSTALATOR Sławomir Leśniewicz
16 „Generalska” – ul. Gajkowicza 9, przebudowa instalacji gazowej KPL TOMASZ SKUP
17 „Generalska” – ul. Mieszka I 13 Marki, przebudowa instalacji gazowej KPL TOMASZ SKUP
18 „Generalska” – ul. Mieszka I 17 Marki, przebudowa instalacji gazowej KPL TOMASZ SKUP