W dniu 01.02.2021 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymian instalacyjnych na rok 2021.
Zatwierdzone zostały oferty firm:

Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymian instalacyjnych w budynkach znajdujących się w zasobach RSM „Praga”
L.p. Osiedle/ Obiekt/ Zakres projektu Wybrany Oferent
1 „Targówek” – ul. Prałatowska 5, regulacja instalacji c.o. PC22 Piotr Chociaj
2 „Targówek” – ul. P. Skargi 61, wymiana instalacji gazowej ZADANIE ANULOWANE
3 „Targówek” – ul. Remiszewska 16, wymiana instalacji gazowej ZADANIE ANULOWANE
4 „Targówek” – ul. Remiszewska 20, wymiana instalacji gazowej ZADANIE ANULOWANE
5 „Generalska” – ul. Askenazego 11, wymiana instalacji gazowej GAZ MEDIA PROJEKT Sp. z o.o.
6 „Generalska” – ul. Askenazego 1, wymiana poziomów i pionów kanalizacji sanitarnej DROSAN Ewa Drozd
7 „Generalska” – ul. Janinówka 11, regulacja instalacji c.o. PROJEKT-TOUR
8 „Erazma” – ul. Kamińskiego 4, regulacja instalacji c.o. JAZ-PROJEKT Jadwiga Zambrzycka
9 „Jagiellońska” – ul. Jagiellońska 62, regulacja instalacji c.o. INTER-PROJEKT Daniel Klonowski