W dniu 20.05.2021 został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania patio przy ul. Jagiellońskiej 3 i 5A w Warszawie

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

FirmaObiekt/Zakres
1.Pracownia Projektowa Lidia Sidz z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiegopatio przy ul. Jagiellońskiej 3 i 5A
w Warszawie