W dniu 20.05.2021 został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania patio przy ul. Jagiellońskiej 3 i 5A w Warszawie

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt/Zakres
1. Pracownia Projektowa Lidia Sidz z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego patio przy ul. Jagiellońskiej 3 i 5A
w Warszawie