W dniu 02.12.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem były następujące zadania:

1. wykonanie dokumentacji projektowej wymiany WLZ (wewnętrznych linii zasilających) dla budynku Siedlecka 1/15.

2. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji elektrycznej piwnic i garażu
podziemnego wraz z wymianą Tablic Głównych oraz wymianą opraw oświetlenia zewnętrznego na fasadzie budynku Kijowska 11.

Zatwierdzone zostały oferty następujących firm:

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. PC22 Piotr Chociaj Siedlecka 1/15 / wykonanie dokumentacji
projektowej wymiany WLZ (wewnętrznych linii zasilających)
2. A.B.E. PROEL Projekty Elektryczne
Antos Bogdan
Kijowska 11 / wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji elektrycznej piwnic i garażu podziemnego wraz z wymianą
Tablic Głównych oraz wymianą opraw oświetlenia zewnętrznego na fasadzie budynku