W dniu 30.08.2021r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było
„Wykonanie i montaż altany śmietnikowej przy budynku ul. Szanajcy 3”.

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

Steel – Spaw Mirosław Kuropieska Usługi ślusarsko – spawalnicze
Jedlnia 17
26-670 Pionki

Dziękujemy wszystkim Oferentom za wzięcie udziału w przetargu.