W dniu 06.05.2022 r. ze względu na brak oferentów został unieważniony przetarg na wykonanie i montaż bramy przesuwnej z siłownikiem i zasilaniem przy ul. Ceramicznej 5a w Warszawie.