W dniu 06.09.2018 został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie instalacji ppoż. w budynku przy ul. Św. Wincentego 40.

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. GASB Instalatorstwo gazowe,
sanitarne i ogrzewania
ul. Na Bagnie 12, 05-091 Ząbki
Wykonanie instalacji ppoż. w budynku
przy ul. Św. Wincentego 40