W dniu 07.02.2022 r.  został rozstrzygnięty przetarg,  którego przedmiotem było wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczenia w  pawilonie użytkowym przy ul. Ząbkowskiej 52 (w piwnicy) na potrzeby magazynowania dokumentacji.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres

 

  BUDOPROJEKT sp. z o.o. Ząbkowska 52/

wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczenia w  pawilonie użytkowym (w piwnicy) na potrzeby magazynowania dokumentacji.