Zarząd RSM „Praga” uprzejmie informuje, że w zakresie 2 postępowania, do realizacji zadania została wyłoniona firma Winda-Warszawa.
W zakresach 1; 3; 4; 5; 6 postępowanie zostało unieważnione.

Dziękujemy wszystkim Oferentom za wzięcie udziału w przetargu.