W dniu 27.01.2022 r.  został rozstrzygnięty przetarg,  którego przedmiotem było wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznych linii zasilających 132 boksy garażowe w budynku przy ul. Kijowskiej 11 wraz z montażem rozdzielni licznikowych  z zabezpieczeniem przed licznikowym i montażem podliczników energii elektrycznej.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres

 

  ELEKTRO-POMIAR

Piotr Lewandowski

Kijowska 11 /

wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznych linii zasilających 132 boksy garażowe wraz z montażem rozdzielni licznikowych  z zabezpieczeniem przed licznikowym i montażem podliczników energii elektrycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.