W dniu 01.03.2024 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie modernizacji oświetlenia klatek schodowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 3.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Piotr Lewandowski ELEKTRO-POMIAR z siedzibą w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim Oferentom za zaangażowanie w przygotowaniu ofert i udział w przetargu.