W dniu 06.05.2022 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie napraw ciągów pieszo-jezdnych, robót brukarskich i drogowych (asfaltowych) na terenie Osiedla „Poraje” w Warszawie.

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

Usługowo-Handlowej HOSTA, ul. Płochocińska 35, 03-044 Warszawa

Dziękujemy wszystkim Oferentom za wzięcie udziału w przetargu.