W dniu 22.06.2021 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie nowych miejsc postojowych, chodników, podbudowy pod altanę śmietnikową oraz remont nawierzchni brukarskich i asfaltowych na osiedlu Targówek.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt/Zakres
1. Firma Usługowo-Handlowa HOSTA
ul. Płochocińska 35
03-044 Warszawa
teren osiedla / wykonanie nowych miejsc postojowych, chodników, podbudowy pod altanę śmietnikową oraz remont nawierzchni brukarskich i asfaltowych