W dniu 30.01.2023 został rozstrzygnięty przetarg,  którego  przedmiotem  było wykonanie odwodnienia terenu przy budynku Białostocka 11 poprzez wykonanie wpustu deszczowego z przykanalikiem deszczowym w drodze dojazdowej do ul. Nowej.

Została wybrana oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres

 

1 Zakład Produkcyjno-Handlowo Usługowy MAREX Marek Nowak Białostocka 11 / wykonanie odwodnienia terenu przy budynku poprzez wykonanie wpustu deszczowego z przykanalikiem deszczowym w drodze dojazdowej do ul. Nowej