W dniu 22.05.2018 został rozstrzygnięty przetarg,  którego  przedmiotem  było wykonanie placu do street workout przy budynku Białostocka 9 oraz wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa dla przedmiotu zamówienia.

Została wybrana oferta następującej firmy:

Lp.FirmaObiekt/Zakres

 

Radosław Szymanowski BODY WORKS OUTDOOR FITNESSBiałostocka 9/ wykonanie placu do street workout przy budynku oraz wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa dla przedmiotu zamówienia.