W dniu 16.11.2023 r. został rozstrzygnięty przetarg na: Wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń biurowych I piętra w budynku przy ul. Targowej 80 / 82 w Warszawie na potrzeby Sali konferencyjno – szkoleniowej.

Wybrana została oferta firmy :
PUH KAMED  L. SMOLEŃ z W-wy

Dziękujemy wszystkim Oferentom za zaangażowanie w przygotowaniu ofert i udział w przetargu.