W dniu 13.09.2018 został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie remontów klatek schodowych, wejść zewnętrznych do klatek w budynkach znajdujących się w zasobach RSM „Praga”. Zatwierdzono oferty następujących firm:

Lp. Firma Obiekt
1. Konsorcjum P.P.H.U. „AD BUD” A. Skarżyński z Pułtuska
i „LS DEVELOP” Ł. Skarżyński z Pułtuska
Białostocka 9
2. „GOOD-REM”, Firma Usługowa, D. Piłat z m. Ząbki Remiszewska 18, Junkiewicz 8.
3. Zakład Budowlany; L. Słuchocki z Warszawy Jagiellońska 1

 

Część przetargu dotycząca remontów wejść zewnętrznych do klatek dla budynków Białostocka 7 i Białostocka 11
w Warszawie, została unieważniona ze względu na brak ofert – przetarg nieograniczony w tym zakresie zostanie powtórzony.