W dniu 30.08.2019r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek w budynkach znajdujących się w zasobach RSM „Praga”
w Warszawie.

Zatwierdzone została oferta następującej firmy:

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. ZBIG-MAL Zbigniew Skwarczowski remont klatek schodowych i wejścia zewnętrznego
do klatki nr 5 w budynku Pancera 17
remont klatek schodowych i wejść zewnętrznych
do klatek w budynku Śreniawitów 5
remont wejść zewnętrznych do klatek w budynku Nagodziców 3