W dniu 30.08.2019r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek w budynkach znajdujących się w zasobach RSM “Praga”
w Warszawie.

Zatwierdzone została oferta następującej firmy:

L.p.FirmaObiekt/Zakres
1.ZBIG-MAL Zbigniew Skwarczowskiremont klatek schodowych i wejścia zewnętrznego
do klatki nr 5 w budynku Pancera 17
remont klatek schodowych i wejść zewnętrznych
do klatek w budynku Śreniawitów 5
remont wejść zewnętrznych do klatek w budynku Nagodziców 3