W dniu 20.09.2022 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Wiosennej 3 w Warszawie.

Zatwierdzona została oferta firmy: LS DEVELOP Ł. Skarżyński z Pułtuska.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.