W dniu 07.05.2018 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie remontu nawierzchni brukarskich i asfaltowych ciągów pieszo-jezdnych na osiedlu Targówek.

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

Zakład Robót Budowlano-Montażowych i Terenów Zielonych inż. Roman Ławrzecki,

ul. Majowa 1/3 lok. 39, 03-395 Warszawa

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.