W dniu 20.04.2022 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było „Wykonanie remontu nawierzchni brukarskich i asfaltowych oraz podbudowy pod altanę śmietnikową na osiedlu „Targówek” w Warszawie”:

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

Firma Usługowo-Handlowa HOSTA Iwona Łapińska; ul. Płochocińska 35; 03-044 Warszawa

Dziękujemy wszystkim Oferentom za wzięcie udziału w przetargu.