W dniu 25.04.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni brukarskich i asfaltowych oraz wykonanie nowych chodników i miejsc postojowych w osiedlu „Targówek”.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. Zakład Robót Budowlano-Montażowych i Terenów Zielonych inż. Roman Ławrzecki
ul. Majowa 1/3 m 39
03-795 Warszawa
remont nawierzchni brukarskich i asfaltowych oraz wykonanie nowych chodników i miejsc postojowych