W dniu 22.11.2023r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było „Wykonanie remontu schodów w wejściu do klatki 2/3 w budynku przy ul. Piotra Skargi 63 w Warszawie”.

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

Usługi Budowlane Tomasz Flont z siedzibą przy ul. Secemińskiej 3 lok. 3, 01-485 Warszawa

Dziękujemy wszystkim Oferentom za wzięcie udziału w przetargu.