W dniu 17.06.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony, którego przedmiotem było wykonanie renowacji elewacji wraz z remontem balkonów w budynku wielorodzinnym przy ul. Szanajcy 3 w Warszawie.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt/Zakres
Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo – Handlowe „ZELIAŚ” z Tarnowa SZANAJCY 3 / renowacja elewacji w systemie „BOLIX” oraz remont balkonów,