W dniu 12.06.2023 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie w wersji papierowej i elektronicznej świadectw charakterystyki energetycznej lokali użytkowych znajdujących się w zasobach RSM „Praga” na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 497), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z późn. zm.), z uwzględnieniem zapisów Ustawy z dnia 7 października 2022r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2022r. Poz.2206). Wybrana została oferta firm :

  1. Admin 7 Polska; Bartłomiej Kryszewski; ul. 3 Maja 2 lok. 3p; 05-091 Ząbki

Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej:

Zadanie nr I – lokale użytkowe Biura Zarządu i Osiedla „Erazma”

Zadanie nr II – lokale użytkowe w Osiedlu „Generalska”

Zadanie nr III – lokale użytkowe w Osiedlu „Targówek”

Zadanie nr IV – lokale użytkowe w Osiedlu „Jagiellońska”

Zadanie nr VI – lokale użytkowe w Osiedlu „Poraje”

 

  1. EXERGON Sp. z o.o.; ul. Jagiellońska 4; 44-100 Gliwice

Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej:

Zadanie nr V – lokale użytkowe w Osiedlu „Kijowska”