Zarząd RSM „Praga” uprzejmie informuje, że w dniu 11.08.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i  teletechnicznej w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Janinówka 11 i Janinówka 13.

Zatwierdzona została oferta firmy „Voltex” Marcin Klukowski , Warszawa.