Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
przy ul. Jagiellońskiej 62 w Warszawie..

Zatwierdzono ofertę następującej firmy:

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. „GASB” Instalatorstwo Gazowe Sanitarne i Ogrzewania wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 62