W dniu 27.02.2024 r.  został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu rosnącego na terenie Osiedla Kijowska wraz  z wywozem urobku.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt/Zakres

 

Firma Ogrodnicza PHU Marzena Szklarzewska teren Osiedla Kijowska /

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu wraz z wywozem urobku.