W dniu 20.03.2018 został rozstrzygnięty przetarg,  którego  przedmiotem  było wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu rosnącego na terenie Osiedla „Kijowska”  wraz z wywozem urobku

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres

 

NATUROVITA
sp. z o.o.
teren osiedla / wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych

drzewostanu wraz  z wywozem urobku