Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zostaje unieważnione postępowanie przetargowe

na wyłonienie Wykonawcy wymiany  instalacji WLZ w budynkach:   Jagiellońska 2, Janinówka 9,  Myszkowska 4  i  Prałatowska 2.