W dniu 27.03.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem były następujące zadania: wymiana wewnętrznych linii zasilania w budynku Radzymińska 60/66 i Wiosenna 2, wymiana tablic głównych elektrycznych w budynku Białostocka 7 i Białostocka 11 oraz wymiana instalacji odgromowej budynku Wołomińska 19.

Zatwierdzone zostały oferty następujących firm:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. ELEKTRO-POMIAR Radzymińska 60/66, Wiosenna 2
/wymiana wewnętrznych linii zasilania
Wołomińska 19
/wymiana instalacji odgromowej
2. ELTEJOT Białostocka 7, Białostocka 11
/wymiana tablic głównych elektrycznych