W dniu 14.05.2018 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury na plac zabaw przy ul. Goławickiej 11”.

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

„PERGOLA” Małgorzata Skórko,
ul. Dragonów 6 m. 41, 00-467 Warszawa

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.