Informujemy, że decyzją Zarządu RSM „Praga” jako Wykonawca, w postępowaniu na konserwacje instalacji elektrycznych, w budynkach znajdujących się w zasobach RSM „Praga” Administracja Osiedla „Generalska” w latach 2024-2025 została wskazana firma Elektro-Pomiar Warszawa.