W dniu 08.11.2017 został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była renowacja posadzki z lastryka na parterach klatek schodowych w budynkach Korsaka 1, Markowska 6, Wiosenna 2 i al. Tysiąclecia 151.
Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. KWARCYT MT sp. z o.o. Korsaka 1, Markowska 6, Wiosenna 2,
al. Tysiąclecia 151/ renowacja posadzki
z lastryka na parterach klatek schodowych

 

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.