W dniu 14.02. 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu klatek schodowych i wejść do budynków będących w zasobach RSM „Praga”.
Zatwierdzone zostały oferty nw. biur projektowych:

1. ARK STUDIO Sp. z o.o., ul. Sagalli 10, 05-077 Warszawa –
dla budynków osiedla „Poraje”: Śreniawitów 4 i Śreniawitów 12.

2. Studio Budowlane „UNITY”, 01-493 Warszawa, ul. Kędzierskiego 2 lok. 66 ” dla budynków:
– osiedle „Poraje”: Antalla 6, Nagodziców 2, Pancera 9, Pancera 11,
– osiedle „Jagiellońska”: Jagiellońska 1, Jagiellońska 64,
– osiedle „Generalska”: Askenazego 1.

3. PCA Paweł Chilimoniuk Architekt, ul. Margerytki 23, 04-906 Warszawa
– osiedle „Poraje”: Śreniawitów 5 i Śreniawitów 7.

Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w przetargu.