RSM „Praga” informuje, że w postępowaniu przetargowym na wymianę WLZ zostali wybrani następujący oferenci:

Firma Obiekt
1. Elektro-Pomiar Piotr Lewandowski Kołowa 4
2. SIDA Krzysztof Boczkowski Łomżyńska 22/24
3. Elektro-Pomiar Piotr Lewandowski Łomżyńska 15/25

 
Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.