W dniu 07.01.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznych w częściach wspólnych i wewnętrznych linii zasilających w czterech budynkach traktowanych jako oddzielne zadania. Budynki przy ulicy: Prałatowskiej 4 i 6 oraz Janinówka 11 i 13.

Zatwierdzono ofertę następującej firmy:

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. ELPRO Tomasz Różycki Dokumentacja projektowa na budynki Prałatowska 4 i 6
2. PM Rafał Kurowski Dokumentacja projektowa na budynki Janinówka 11 i 13