W dniu 26.03.2018 został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była „Pielęgnacja istniejącej zieleni, usunięcie zniszczonych roślin oraz wykonanie nowych nasadzeń wraz z założeniem trawników na terenie wewnętrznym przy ul. Smoleńskiej 82 i ul. P. Skargi 63” .

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

J.W Zieleń Michał Wierzbicki,
ul. Aluzyjna 21g.101, 03-149 Warszawa

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.