W dniu 13.06.2017 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na „Rozbudowę systemu CCTV w Osiedlu „Targówek” w zakresie montażu 36 kamer cyfrowych w 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych” .

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. „TELSKOL” Sp. z o.o.;
ul. Przyczółkowa 15, 02-968 Warszawa
w Osiedlu „Targówek” w zakresie montażu 36 kamer cyfrowych w 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

 

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.