W dniu 05.08.2017 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń administracji przy ul. Ząbkowskiej 42.

Została wybrana oferta następującej firmy:

Lp.FirmaObiekt/Zakres
1.PCA Paweł Chilimoniuk ArchitektZąbkowska 42/ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń administracji

 

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.