W dniu 20.03.2018 został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było „Wykonanie i montaż stalowego ogrodzenia terenów zielonych przy budynkach zlokalizowanych na Osiedlu „Targówek” .

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

„Steel-Spaw” M. Kuropieska Usł. ślus.-spawaln.,
Jedlnia 17, 26-670 Pionki

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.