W dniu 03.08.2017 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Białostockiej 9.

Została wybrana oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. PCA Paweł Chilimoniuk Architekt Białostocka 9/ wykonanie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami

 

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.