PRZETARG NIEOGRANICZONY

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
“PRAGA”
w Warszawie, ul. Białostocka 11
zaprasza

do składania ofert na opracowanie koncepcji
architektoniczno-przestrzennej
(wraz z projektem zagospodarowania terenu)

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz z garażem podziemnym zlokalizowanej na działce ew. nr 46/1 w obrębie 4-10-10 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie Spółdzielni od pon. do czw. w godz. 8.00 – 15.45 pok. 42

Wszelkich informacji udziela Dział Inwestycji Spółdzielni (pok. 42, tel. 22 517 20 56)

Termin składania ofert do dnia 20.01.2020 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Białostockiej 11
w Warszawie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej RSM “PRAGA” Warszawa,
ul. Białostocka 11.

RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.