Ogłoszenie o nowym sposobie dostarczania korespondencji do lokali

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Statucie RSM „Praga”, zmienił się zapis dotyczący dostarczania części korespondencji do lokali mieszkalnych. Zgodnie z treścią § 14 ustęp 1 Statutu RSM „Praga”, zawiadomienia o wysokości opłat, o potwierdzeniu salda, o rozliczeniach za media oraz ich zmianie wkładane są do skrzynek pocztowych należących do określonych lokali w poszczególnych budynkach chyba, że osoba, której przysługuje prawo do lokalu wskaże inny adres korespondencyjny. Zawiadomienia takie są skuteczne w zakresie powiadamiania o opłatach za korzystanie z lokali. Od dnia 1 stycznia 2016 r. wyżej wymienione zawiadomienia będą dostarczane przez pracowników Administracji do skrzynek pocztowych.

Zarząd RSM „Praga”


Zobacz podobne