Ogłoszenie wyników głosowania nad uchwałami współwłaścicieli nieruchomości, które odbyło się w dniach 2-5 marca 2021 r.

Uchwały podjęte na zebraniu współwłaścicieli nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach A. Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Janinówka 7, 9, 9A, 11, 13, 14, Mokrej 2, 4, 23 i J. Szczepanika 2, które odbyło się w dniach 2-5 marca 2021 r.