Pisemne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd RSM „Praga”, mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo członków i pracowników Spółdzielni w warunkach obowiązującego stanu epidemii i obostrzeń związanych z wirusem SARS-Cov-2, działając na podstawie art. 36 § 9 – § 13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648 t.j.) oraz uchwały Zarządu RSM „Praga” nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie, zaprasza Członków Spółdzielni do pisemnego głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwał na piśmie odbędzie się poprzez głosowanie na specjalnie przygotowanych kartach w miejscu i czasie określonych poniżej.

Miejsca i terminy głosowań:

1) w dniu 28.03.2022 r. w godz. 13.00-19.00 głosują członkowie uprawnieni do lokalu lub garażu w:

a) Osiedlu „Generalska” w siedzibie klubu osiedlowego „Nasz Klub” przy ul. Zamiejskiej 1 w Warszawie,

b) Osiedlu „Targówek” w siedzibie Administracji Osiedla „Targówek” przy ul. M. Ossowskiego 11 w Warszawie,

2) w dniu 29.03.2022 r. w godz. 13.00-19.00 głosują członkowie uprawnieni do lokalu lub garażu w:

a) Osiedlu „Erazma” w siedzibie Administracji Osiedla „Erazma” przy ul. Erazma z Zakroczymia 2a w Warszawie,

b) Osiedlu „Poraje” w siedzibie klubu osiedlowego „Arkona” przy ul. Nagodziców 3 w Warszawie,

3) w dniu 30.03.2022 r. w godz. 13.00-19.00 głosują członkowie uprawnieni do lokalu lub garażu w:

a) Osiedlu „Jagiellońska” w siedzibie Administracji Osiedla „Jagiellońska” przy ul. Targowej 80/82 w Warszawie,

b) Osiedlu „Kijowska” w siedzibie klubu osiedlowego „Kuźnia” przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie,

4) w dniu 30.03.2022 r. w godz. 13.00-19.00 głosują Członkowie Oczekujący na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Spółdzielni w siedzibie klubu osiedlowego „Kuźnia” przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie.

Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć poniżej.