Pisemne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd, w porozumieniu z Radą Nadzorczą Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, działając na podstawie art. 36 § 9 – § 13 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 648 t.j.) w związku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1028), zaprasza Członków Spółdzielni do pisemnego głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwał na piśmie odbędzie się poprzez głosowanie na specjalnie przygotowanych kartach w miejscu i czasie określonych poniżej.

Miejsca i terminy głosowań:

1) w dniu 27.09.2022 r. w godz. 13.00-19.00 głosują członkowie uprawnieni do lokalu lub garażu w:

a) Osiedlu „Generalska” w siedzibie klubu osiedlowego „Nasz Klub” przy ul. Zamiejskiej 1 w Warszawie,

b) Osiedlu „Targówek” w siedzibie Administracji Osiedla „Targówek” przy ul. M. Ossowskiego 11 w Warszawie,

2) w dniu 28.09.2022 r. w godz. 13.00-19.00 głosują członkowie uprawnieni do lokalu lub garażu w:

a) Osiedlu „Erazma” w siedzibie Administracji Osiedla „Erazma” przy ul. Erazma z Zakroczymia 2a w Warszawie,

b) Osiedlu „Poraje” w siedzibie klubu osiedlowego „Arkona” przy ul. Nagodziców 3 w Warszawie,

3) w dniu 29.09.2022 r. w godz. 13.00-19.00 głosują członkowie uprawnieni do lokalu lub garażu w:

a) Osiedlu „Jagiellońska” w siedzibie Administracji Osiedla „Jagiellońska” przy ul. Targowej 80/82 w Warszawie,

b) Osiedlu „Kijowska” w siedzibie klubu osiedlowego „Kuźnia” przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie,

4) w dniu 29.09.2022 r. w godz. 13.00-19.00 głosują Członkowie Oczekujący na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Spółdzielni w siedzibie klubu osiedlowego „Kuźnia” przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie.

Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć poniżej.