PISMA DO ZARZĄDU DZ. TARGÓWEK WS. REGULACJI GRUNTÓW i OPŁAT

 

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy dwa pisma RSM „Praga” do Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz opłat za korzystanie z nieruchomości położonych w rejonie ulic: Sz. Askenazego, Trockiej i Zamiejskiej oraz w rejonie ulic: Kołowej, Wejherowskiej i M. Ossowskiego.

W pismach tych:

  • ponownie przypominamy o obowiązku ustanowienia przez władze m. st. Warszawy dla ww. nieruchomości prawa użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni i jej Mieszkańców;
  • przypominamy genezę obecnej sytuacji, historię procesu inwestycyjnego dla nieruchomości w rejonie ww. ulic, a także działania, które na przestrzeni lat Spółdzielnia prowadziła w celu ustanowienia przez Miasto użytkowania wieczystego;
  • odnosimy się do twierdzeń Urzędu Dzielnicy Targówek i Urzędu m. st. Warszawa, przedstawianych przez Miasto jako rzekome przeszkody w procesie regulacji;
  • ponownie zwracamy uwagę na negatywne dla Mieszkańców skutki braku regulacji przez Miasto stanu prawnego gruntów;
  • zdecydowanie podważamy wysokość i zasadność jednostronnie narzucanych przez Urząd opłat za korzystanie z ww. nieruchomości w sytuacji, kiedy ten sam Urząd odmawia ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz RSM „Praga” i jej Mieszkańców;
  • podkreślamy, że działania Urzędu naruszają zasady współżycia społecznego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pism.