Pismo do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nieważności uchwały nr LXXI/2321/2022 Rady m. st. Warszawy z dnia 13.10.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – część I.