Pismo w sprawie obniżenia opłat za grunty w czasie pandemii COVID-19

W pierwszej połowie kwietnia RSM „Praga” zwróciła się do Prezydenta m. st. Warszawy z prośbą o obniżenie i odroczenie opłat za grunty w związku z problemami finansowymi mieszkańców i przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe w spółdzielniach mieszkaniowych powstałymi na skutek ograniczeń i obostrzeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii COVID-19. W piśmie wskazaliśmy, że opłaty takie jak: podatek od nieruchomości; opłata roczna z tytułu ustanowionego użytkowania wieczystego dla nieruchomości nieobjętych ustawą „przekształceniową”; opłata za władanie gruntem, w dobie problemów związanych z pandemią, stanowią duże obciążenie finansowe dla spółdzielni i ich mieszkańców. Dodatkowo zwróciliśmy uwagę, że władze Miasta podjęły decyzję o obniżeniu czynszów w miejskich lokalach, ulgach w spłacie zaległości, pomocy najemcom ogródków gastronomicznych itp. Stolica wprowadziła program wsparcia dla firm, które w związku z epidemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji – utraciły klientów, zlecenia, dochody, zostały zmuszone do zawieszenia działalności. Pakiet zawiera rozwiązania, które miałyby ułatwić przedsiębiorcom przetrwanie tego najgorszego okresu. Niestety w identycznej sytuacji znalazło się wiele firm wynajmujących lokale użytkowe w spółdzielniach mieszkaniowych. RSM „Praga” ze swojej strony oczywiście stara się odraczać, zawieszać bądź umarzać płatności naszym najemcom z uwagi na ich trudną sytuację. Niestety, ze względu na ograniczone możliwości finansowe, spółdzielnie w dłuższym okresie nie będą w stanie wziąć na siebie w całości tego ciężaru. Stąd też oczekiwaliśmy podobnego pakietu pomocowego również dla spółdzielców.
Niestety nasza prośba spotkała się z negatywną i bardzo lakoniczną odpowiedzią Dyrektora Biura Miasta i Skarbu Państwa – p. Arkadiusza Kuranowskiego. Z przykrością musimy stwierdzić, że nie spodziewaliśmy tak lekceważącej problemy spółdzielców odpowiedzi z Urzędu m. st. Warszawy.

Poniżej pismo RSM „Praga” z dnia 6 kwietnia 2020 r., oraz odpowiedź Dyrektora Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa w Urzędzie m. st. Warszawa z dnia 24 kwietnia 2020 r., z którymi mogą się Państwa zapoznać.